+420 725 636 714 info@o3nano.cz

Čištění a dezinfekce ozonem

Dezinfekce ozonem je vhodná pro:

Domácnosti

Automobily

Kancelářské prostory

Školící sály

Restaurace a bary

Jak to funguje?

Objednávka dezinfekce

Telefonicky nebo emailem si objednáte dezinfekci a čištění. Domluvíme a potvrdíme termín.

Příjezd technika

V domluvený termín přijede náš technik, vysvětlí co bude dělat a nachystá čištění.

Čištění (dezinfekce)

Technik použije ozon k dezinfekci a zničení virů a plísní. Povrchy ošetří přípravky se stříbrem.

Předání

Po dezinfekci a ošetření předává technik prostory nebo auto zpět majiteli.

Otázky a odpovědi k čištění

Mohou být lidé v místnosti, která je čištěna?

V době čištění se v místnosti nesmí nacházet žádné osoby, zvířata ani rostliny. Po ukončení dezinfekce můžete do místnosti vstoupit až po 1 hodině.

Je čištění a dezinfekce ozonem bezpečné?

Dezinfekce ozónem je v současné době nejúčinnější a navíc ekologická metoda pro vyčištění prostor.
Několik regulačních agentur, včetně Správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA), stanovilo, že bezpečná přípustná úroveň zbytku je 0,1 ppm (ppm). Upozorňujeme, že tato přípustná úroveň je pro nepřetržitou expozici po dobu celých 8 hodin. Dočasné účinky takové nízké expozice by sahaly od bolestí hlavy až po bolest v krku a podráždění očí a nosu. Z expozice ozónu nebyly nikdy zdokumentovány žádné dlouhodobé účinky.
Čištění ozónem se již mnoho let využívá při čištění automobilů a klimatizací, v současné době k němu stále častěji přistupují i dopravní podniky pro vyčištění prostředků hromadné dopravy, nemocnice, ordinace, hotely a další instituce s vysokou frekvencí pohybu osob.

Musím místnost před čištěním vystěhovat?

Nemusíte, všechny věci a předměty můžou v místnosti zůstat a projít čištěním. Věci velké hodnoty např. kovové nebo papírové raději zakryjte nebo odneste.

Jak dlouho po vyčištění vydrží prostor čistý?

Záleží na vytíženosti a intenzitě používání prostoru, čištění ozónem vydrží stejně dlouho jako klasické čištění či úklid. Pokud znovu ucítíte zápach, může být ze stejného zdroje, který nebyl při prvním čištění důkladně odstraněn, ale i od zdroje zcela nového. Co se týká dezinfekce před viry, jednoduše tak dlouho, dokud nejsou prostory nově kontaminovány.

Jak dlouho trvá čištění?

Záleží na velikosti prostor. U automobilu je to zhruba 30 – 45minut. U klasického pokoje je to čas okolo jedné hodiny.